top of page

Behandlingar

Kraniosakral

Kraniosakral Terapi

Kraniosakralbehandling (KS) är en mjuk manuell behandlingsform förankrad i kroppens anatomi och fysiologi. KS kommer från det latinska ordet kranium (skalle) och sakrum (korsben). Metoden utvecklades av den amerikanska osteopaten William G Sutherland på 1920-talet och är en väl beprövad metod.​

 

Kraniosakral behandling är en metod där man arbetar med mjuka rörelser och ett lätt tryck, med minsta möjliga motstånd. Du behandlar skallens och ansiktets ben i förhållande till ryggradens kotor ända ner till bäckenet och korsbenet.​

 

Du kan behandla det mesta med kraniosakral terapi eftersom behandlingen påverkar både centrala nervsystemet, ryggmärgsvätskan, olika strukturer i hjärnan, men även korsbenets rörelse i förhållande till höfterna.​ Behandlingen påverkar hela nervsystemet. Blockeringar löses upp och kroppen hittar tillbaka till sitt rätta läge, den gör en s.k. självkorrigering. Det sker en inre läkning ända in på cellnivå. Behandlingen passar därför bra vid högt stresspåslag och utmattning.​

 

Behandlingen är mycket mjuk och du jobbar med minsta möjliga motstånd. Du förhindrar att det bildas nya motstånd i kroppen. Du kan komma åt både fysiska, mentala och emotionella problem.

Småbarn rörelse krypa

Rytmisk Rörelseträning

Rytmisk rörelseträning bygger på de rytmiska rörelser som spädbarn spontant gör. Tack vare dessa lär sig barnet hitta i kroppen och koordinera sina rörelser. Rörelserna stimulerar också hjärnans och nervsystemets förmåga att förnya sig och bilda nya nervförbindelser. På så sätt läggs grunden för utvecklingen av de s.k. exekutiva funktionerna, t.ex. uppmärksamhet, omdöme och impulskontroll.​

 

Vid första besöket görs ett motoriskt test och ett individanpassat rörelseprogram skrivs, rörelserna tränas hemma och efter 5-6 veckor bokas ett nytt besök in då rörelseträningen följs upp och utvärderas.​

 

Sensomotorisk träning

Har du eller ditt barn något av följande: motoriska problem, koncentratiossvårigheter, sängvätning, läs-och skrivsvårigheter, dyslexi, språkstörning, försenad språkutveckling, ADHD, Asperger eller Autism kan denna metod vara något för dig.

 

​Redan i början på 1900-talet intresserade sig flera framstående forskare bl. a. Jean Piaget för den sensomotoriska utvecklingen hos barn. Man kunde fastslå att det var av stor vikt för barnets fortsatta utveckling att sinnen (senso) och rörelse (motorik) samarbetar och koordinerar med varandra.

Behandling

Postural träning

Känner du att du har problem med din hållning?

Besväras du av värk/smärta, vill prestera bättre inom din träning/idrott eller arbeta förebyggande för att undvika smärtproblematik?

 

Optimum metoden, en metod i Postural träning som går ut på att skapa och återfå optimal balans i kroppen. När hållningen kommer ur fas räcker det inte att bara behandla en del utav kroppen, utan måste behandlas i sin helhet.​

 

Postural träning balanserar kroppen och åtgärdar sned- och överbelastning med hjälp av hållningsträning. Den djupt liggande hållnings- och stabiliseringsmuskulaturen håller oss upprätta och fördelar belastningen rätt genom hela kroppen. Du kommer åt grundorsaker till dina problem och med hjälp av specifika övningar kan du själv hitta tillbaka till en välfungerande kropp i balans.​

Oljemassage

Regndroppsmassage

Regndroppsmassage är en mjuk och rogivande behandling, men mycket kraftfull. Den hjälper kroppen att korrigera defekter i ryggradens kurvatur genom användandet av eteriska oljor.​

 

Regndroppsmassage är effektiv mot rygg- och nackproblem, pga de eteriska oljorna. Behandlingen är från början framtagen för behandling av skolios och andra ryggbesvär, men visade sig snart ha god effekt även inom många andra områden.

 

De eteriska oljorna hjälper till att:

– rena kroppen från gifter och skapa en reningsprocess

– stärka immunförsvaret, nervsystemet och ryggraden

– öka cirkulationen

– bekämpa bakterier, virus och inflammationer

– reducera smärta, värk och stress

– skapa känslomässig balans

– höja kroppens energinivå

 

​Genom att massera in eteriska oljor kan du hjälpa kroppen att korrigera förskjutningar i ryggraden. De eteriska oljorna har effekt på immunförsvaret och påverkar känslocentrum i hjärnan. Därmed är regndroppsmassagen en välgörande behandlingsform för att avhjälpa oro, stress och åstadkomma känslomässig läkning.

Efter avslutad behandling arbetar sedan oljorna under flera dagar. Många upplever smärtlindring, värmekänsla och ökad mjukhet i rygg och leder redan efter första behandlingen. Resultaten varierar dock från person till person beroende på kroppens syrabasbalans. Ibland behövs flera behandlingar för ett varaktigt resultat.

Lymfmassage

Lymfdränagemassage

Lymfan är en vätska som hjälper till att transportera slaggprodukter, döda celler, gifter och fetter. Lymfsystemet är också en viktig del i kroppens immunförsvar. Lymfans flöde kan bli för långsamt pga ohälsa, för lite motion, för mycket stillasittande/stillastående eller om du dricker för lite rent vatten.


Även lokala blockeringar i lymfsystemet kan uppstå vid ohälsa, ett förstadium till ohälsa. Detta kan även bero på läkemedel, stress och rökning, men också av ohälsosam kost.

Efter t.ex. en bröstcanceroperation är det vanligt med lokala problem, t.ex. svullnader och försämrad cirkulation.

Lymfdränagemassage ger en snabb lindring, men också en snabb ökning av lymfflödet. Lymfsystemet hjälper till att föra bort slaggprodukter och gifter från kroppen och bidrar därmed till avgiftning och förbättrad hälsa, men också till kosmetiska förbättringar som smalare armar, ben, kropp och minskade celluliter.

bottom of page